Boat-ล่องเรือ.net

ล่องเรือทานอาหารอยุธยา สัมผัสบรรยากาศริมสองฝั่งแม่น้ำชมวัดโบราณสถานติด เช่าเรือเหมาเรือพร้อมอาหาร คาราโอเกะ อาหารอร่อย บริการดี พร้อมที่จอดรถจำนวนมาก รับหมู่คณะ

เส้นทางการล่องเรือ

  •  จะเริ่มออกจากร้านฯ ตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด มุ่งหน้า ไปทางวัดไชยวัฒนาราม ผ่านชุมชน บรรยากาศบ้านริมน้ำ ผ่าน พระตำหนักสิริยาลัย

  • แล้ว กลับเรือ ย้อนมาเส้นทางเดิม วัดพนัญเชิงวรวิหาร ให้อาหารปลาในเรือ บริเวณหน้าวัด เสร็จจากการให้อาหารปลาแล้ว ก็ล่องเรือกลับมาทางร้านฯ

  • ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

  • เรือจะออกช่วงไหน ขึ้นกับเวลาที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งทางร้านจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เวลา 10:00 – 19:00 น.

ราคาเรือ:

1.เรืออาทิตย์อุทัย

ลงได้ 40 คน: 2 ชั่วโมง 3,000บาท (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

2. เรืออินทร์กรแก้ว

ลงได้ 12 คน: 2 ชั่วโมง 6,000บาท (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

ลงได้ 25คน: 2 ชั่วโมง 8,000บาท (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

3. เรืออุษณากรณ์

ลงได้ 12 คน: 2 ชั่วโมง 7,000บาท (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

ลงได้ 25คน: 2 ชั่วโมง 9,000บาท (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

 

1.วัดใหญ่ชัยมงคล : วัดใหญ่ชัยมงคลถือว่าเป็นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาตร์มากที่สุดและเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.วิหารพระมงคลบพิตร : วิหารพระมงคลบพิตร เป็นวัดอารามหลวงตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ 

3.วัดพนัญเชิงวรวิหาร : วัดพนัญเชิง เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยา มีชื่อเสียงระบือไปทั่วประเทศโดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซำปอกงที่พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความ

4.วัดหน้าพระเมรุ : วัดหน้าพระเมรุ หรือ วัดพระเมรุราชิการามวรวิหาร ตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริมคลองสระบัวด้านเหนือของคูเมือง ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง มีชื่อเดิมว่า “วัดพระเมรุราชการาม” แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างในสมัยใด

5.วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม หรือ วัดชัยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา

6.วัดพุทไธศวรรย์

วัดพุทไธศวรรย์ ตั้งอยู่ในเขตตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาทางด้านทิศใต้

7.วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหนึ่งในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีความสำคัญยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกด้วย

8.วัดแม่นางปลื้ม

วัดแม่นางปลื้ม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

9. วัดธรรมิกราช

วัดธรรมิกราช เดิมชื่อ วัดมุขราช เป็นอดีตพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ใน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดกับพระราชวังโบราณ และวัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดธรรมิกราช สร้างขึ้นโดย พระยาธรรมิกราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้ง จึงสันนิษฐานว่าคงสร้างขึ้นก่อนที่จะสถาปนากรุงศรีอยุธยา

 

#กินหลักสิบวิวหลักล้าน #กินแบบไฮโซในราคาโลโซ #ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา #ก๋วยเตี๋ยวดาดฟ้า #ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยา #ล่องเรือ #ล่องเรืออยุธยา